วีดีโอแนะนำศูนย์

 

 
 
แนะนำศท.(Eng)
ยุทธการปั้นนักอ่าน
ยุทธการปั้นนักอ่าน_ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต1
ยุทธการปั้นนักอ่าน_ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ รังสิต2
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดใจครอบครัวตัวหนอน1
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดตัวครอบครัวตัวหนอน2
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดใจครอบครัวตัวหนอน3
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดใจครอบครัวตัวหนอน4
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดใจครอบครัวตัวหนอน5
ยุทธการปั้นนักอ่าน_เปิดใจครอบครัวตัวหนอน6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 
     

 
 
                         
สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ : 0-2354-5730-40 โทรสาร : 0-2354-5741 อีเมล์ : cet_moe@yahoo.co.th